One Comment

  1. ורד אסטרכן says:

    האומנות שלך וסביבתה מעוררות השראה , ההתרגשות שלי מהתיק בבוקר המשיכה עוד יותר הערב בפגישה עם שאר היצירה, נוגע בי מאוד, תודה, הרופאה מהבוקר, ורד אסטרכן