One Comment

  1. טוב, זה יהיה מגוחך אם אשאיר תגובה בכל יום ויום, אז אני עושה זאת גם עבור עשרות הימים הקודמים… זה מקסים, את יודעת, מעין ברכה עליזה, שמחה ורוויית כישרון, המחממת כל בוקר (או לילה ליתר דיוק) את שגרת היום-יום העגומה לעיתים. תודה לך על כל אלה.